Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Algemene tevredenheid

Algemene tevredenheid
Lokaal @ Vlaams Belang
"Schoten blinkt uit in middelmatigheid. Qua vrije tijd en groen scoort de gemeente boven het gemiddelde. Dat is niet verwonderlijk, want het zijn de Schotenaren zelf die veel evenementen organiseren. Onze gemeente is gelukkig historisch ook rijk aan parken en bossen."

"De Schotenaar kent de beslissingen van zijn gemeenteraad en schepencollege onvoldoende en voelt zich niet betrokken bij dit gemeentebestuur. WIJ pleiten voor een rechtstreekse uitzending van de gemeenteraad. Vorig jaar gaven we daarvan zelf al een voorproefje met een geslaagde livestreaming op Facebook."

"De verkeersdrukte is hier duidelijk groter dan elders. Die drukte zal met de bouwprojecten en verdere verstedelijking van het centrum nog toenemen. Nog grotere minpunten zijn sluikstorten, zwerfvuil en graffiti. Het gemeentebestuur laat betijen en beperkt zich tot het artistiek beschilderen van een aantal nutskastjes. Wij pleiten voor mobiele camera's om vandalen en sluikstorters echt te betrappen." Bron : GVA