Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Ik ga iedere vergadering bijwonen

Ik ga iedere vergadering bijwonen
Lokaal @ Vlaams Belang
Geen verrassingen of incidenten tijdens de installatie van de nieuwe gemeenteraad van Schoten gisteravond. Ook Tom Van Grieken (VB) legde netjes de eed af. Lieven De Smet (N-VA) is de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad.

De Vlaams Belang-voorzitter moest hierdoor wel de Mars voor Democratie in Ninove missen. "Ik had daar anders zeker aanwezig geweest om het buitenspel zetten van Guy D'Haeseleer en 40% van de kiezers mee aan de kaak te stellen. Maar goed. Officieel toetreden tot de gemeenteraad in mijn nieuwe gemeente was ook belangrijk", aldus Van Grieken, die meteen aankondigde dat hij ondanks zijn drukke agenda de vergader1ngen in Schoten iedere maand zal bijwonen.

"We zijn met onze zeven verkozenen trouwens veruit de grootste oppositiepartij", bracht Van Grieken in herinnering. "Met N-VA hadden we dus ook in Schoten samen een heel comfortabele meerderheid kunnen vormen. Maar ook burgemeester Maarten De Veuster verkoos die ene verliezer van Open Vld boven ons. Heel Jammer. We kijken nu uit naar het bestuursprogramma van het nieuwe college. De postjes waren snel verdeeld, maar naar het beleid voor de komende zes jaar blijft het gissen."

De tientallen toeschouwers zagen 30 van de 31 verkozen raadsleden de eed afleggen. Alleen Nadine Van Mol (N-VA) gaf verstek, maar zij gaat wel degelijk zetelen en zal volgende keer worden ingezworen. Bij CD&V werd het gerucht de kop ingedrukt alsof Katrijn Van Osta haar mandaat al snel ter beschikking zou stellen. De voormalige OCMW-voorzitter zit in de raad omdat ereburgemeester Harrie Hendrickx (CD&V) niet kon zetelen omdat zijn schoonzoon Maarten De Veuster aan zijn tweede mandaat als burgemeester is begonnen.

Voorts vermelden we alleen nog de plechtige overdracht van de voorzittershamer door Gerd Adriaensen (CD&V), die van het politieke toneel verdwijnt, aan oud-schepen Lieven De Smet (N-VA). Die laatste zal met zijn welluidende stem de vergaderingen de komende zes jaar leiden.

GVA