Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Bonte Hannek - kreupelhout

Bonte Hannek - kreupelhout
Lokaal @ Vlaams Belang

Onze Vlaams Belang fractie samen met vele inwoners van wijk De List, verzoekt het bestuur dringend werk te willen maken, van het opruimen van een grote vieze berg kreupelhout.

Deze berg is al sinds april 2021 aanwezig in de zuidkant van domein Bonte Hannek rechts van de Listdreef.

Dit zwerfhout met circa afmetingen 75 meter lengte, breedte 50 meter en hoogte 2 meter, dus circa 7.500 m³ is een grote ergernis voor de buurtbewoners en hun bezoekers.

Wij mogen nog van geluk spreken dat de zomer 2021 regenachtig was, anders had er zeker zelfontbranding plaatsgevonden in deze hoop kreupelhout.

De enige logische oplossing op korte termijn voor dit probleem is, dat er een opdracht gegeven zal worden om dit kreupelhout met een hakselaar te vermalen.

Op deze manier kan er met dit hakselhout reeds de aanvang gemaakt worden van gevraagde wandelpad.

Alvast DANK voor jullie spoedige actie, om deze kreupelhout berg weg te werken, zodat de inwoners van wijk De List zich niet meer hoeven te irriteren.

Onze Vlaams Belang fractie heeft nog enkele bijkomende vragen in verband met de Bonte Hannek.

1.wat heeft het bestuur tot heden al gedaan in verband met dit project ?

2.wanneer mogen wij een voorstel van een uitvoeringsontwerp verwachten ?

3.wanneer zal dit voorstel ter bespreking aan de inwoners van wijk De List aangeboden worden.

Beste Schotenaar, de reactie van het Schotens bestuur was arrogant negatief !

*het kreupelhout zal blijven liggen

*op de drie andere vragen werd ontwijkend nietszeggend geantwoord !

Maar ik blijf volharden om onze wijk “De List” mooier te maken.

Peter Vanaken

Gemeenteraadslid