Word Lid
menu
Word Lid

Afdeling

Schoten moet Schoten blijven

Schoten mag geen klein Antwerpen worden. Daarom is het Vlaams Belang gekant tegen de verstedelijking en vervreemding. Wij willen het Vlaamse karakter van onze gemeente benadrukken en verdedigen....

Lees meer »
Respect voor onze senioren

Net zoals er een schepen voor jeugd is, pleiten wij voor een schepen voor senioren. Wij willen van Schoten een zorgzame en betrokken gemeente maken, waar niemand vergeten wordt. Met een senioren...

Lees meer »
Proper en vlot Schoten

Schoten moet terug de mooie bloemengemeente worden die het ooit was. Bladkorven moeten opnieuw geplaatst worden. We willen een strenge aanpak van sluikstorten, graffiti, onkruid en (drug)overlas...

Lees meer »
Een hart voor dieren

Het Vlaams Belang is een diervriendelijke partij. Ons dierenasiel verdient een degelijk nieuw onderkomen. Daarnaast moeten GAS-ambtenaren een prioriteit maken van klachten over dierenmishandelin...

Lees meer »
Plaats voor jonge gezinnen

Schoten moet jonge gezinnen aantrekken en haar groene karakter uitspelen als troef. Het Vlaams Belang is voorstander van onder meer een geboortepremie en wil eveneens een geboortebos aanplanten....

Lees meer »
Opnieuw luisteren naar de Schotenaar

Schotenaren vinden te weinig gehoor bij de gemeente. De politiek luistert onvoldoende naar de behoeften van gewone mensen. Het Vlaams Belang wil van klantgerichtheid het kenmerk maken van onze g...

Lees meer »
Onze ondernemers steunen

Met de nabijheid van Antwerpen en Wijnegem staat onze lokale economie onder druk. Wij willen een centrummanager om met een globale aanpak onze lokale handelaars te ondersteunen. Er moet onder me...

Lees meer »

Nationaal