Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Huishoudelijk reglement gemeenteraad

Huishoudelijk reglement gemeenteraad
Lokaal @ Vlaams Belang

Onze Vlaams Belang fractie verwijst naar de gemeenteraad van 29 maart 2021.

Waarin bij agendapunt 20 “optimalisatie verkeerstrafiek Horstebaan” de voorzitter Lieven De Smet, onterecht het woord verleende aan dhr. Kurt Vermeiren (Vooruit).

Volgens artikel 11.van het huishoudelijk reglement, mag een punt dat NIET voorkomt op de agenda NIET ter bespreking worden aangebracht !

Deze ongeoorloofde inmenging van dhr. Kurt Vermeiren resulteerde in een incident.

Daarom vraagt onze Vlaams Belang fractie door stemming, met een amendement voor aanpassing van het huishoudelijk regelement van de gemeenteraad.

Toevoeging als volgt :

“Na de inleiding door de voorzitter van een agendapunt, zal eerst het raadslid dit agendapunt toelichten.

Er mag geen tussenkomst zijn van andere raadsleden, tussen de aankondiging van de voorzitter en het aangebracht agendapunt door het raadslid”

Bij deze ons verzoek dit amendement goed te keuren door individuele stemming.

Het amendement van het Vlaams Belang wordt aangenomen

Ja stemmen : 23 (N-VA + Open VLD + Vlaams Belang)

Neen stemmen : 2 (Groen + Vooruit)

Onthouding : 5 (CD&V + Groen)

Dus goedkeuring met ruime meerderheid.

N-VA werkt “SAMEN” met Vlaams Belang ??

Cordon doorbroken in Schoten ????

Peter Vanaken, gemeenteraadslid Vlaams Belang