Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Pro-Deozaken asielzoekers kosten staatskas dit jaar 8 miljoen

Pro-Deozaken asielzoekers kosten staatskas dit jaar 8 miljoen
Lokaal @ Vlaams Belang

Dit jaar zal de Belgische staat iets meer dan 8 miljoen euro betalen aan pro-Deoadvocaten die in het gerechtelijk jaar 2017-2018 optraden in asielprocedures. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van onafhankelijk Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang-fractie) aan minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Bij de Vlaamse en Waalse advocatenordes zijn er alvast geen gevallen van misbruik bekend.

​Iemand die beroep wil doen op een advocaat maar over onvoldoende financiële middelen beschikt, kan onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor pro-Deobijstand. Dit betekent dat de Belgische staat de volledige advocatenkosten of een deel ervan op zich neemt en de gebruiker dus niets hoeft te betalen. Het systeem geldt ook voor asielzoekers die in België een aanvraag indienen bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen of in beroep gaan tegen een weigering bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

​In het gerechtelijk jaar 2017-2018 liepen die pro-Deokosten van asielprocedures op tot iets meer dan 8 miljoen euro. Afhankelijk van het aantal aanvragen en het voorziene budget kan dat bedrag in andere jaren wel variëren. In het verleden was wel eens sprake dat advocaten in asielzaken misbruik zouden maken van de betalingsregeling, maar volgens de Vlaamse en Waalse advocatenordes is dat niet het geval.

Brussel absolute koploper in aantal vreemdelingenzaken

In hetzelfde gerechtelijk jaar werden zo’n 30.000 zaken in het vreemdelingenrecht – waaronder de asielprocedures vallen – gepleit. Opvallend is dat maar liefst 13.054 van die vreemdelingenzaken (waarvan 8.820 voor de Franstalige kamer) in Brussel waren, wat dat arrondissement de absolute koploper maakt. Ook Antwerpen en West-Vlaanderen steken met respectievelijk 3.674 en 4.080 zaken ver boven de andere arrondissementen uit.

​Het pro-Deosysteem – of tweedelijnsbijstand zoals het vandaag heet – werd al meermaals in vraag gesteld. Zo voerde minister van Justitie Koen Geens (CD&V) in 2016 nog een forfaitaire bijdrage – een vorm van remgeld – in voor gebruikers van het systeem. Het Grondwettelijk Hof verwees die regeling echter naar de prullenmand.

Bron : sceptr.net door Robbe Janssen