Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Schoten ligt dwars bij praktijktests

Schoten ligt dwars bij praktijktests
Lokaal @ Vlaams Belang

Schoten zal niet meewerken aan de organisatie van praktijktests om mogelijke discriminatie op de huurmarkt aan het licht te brengen, toch niet als die tests door eigen gemeentepersoneel moeten gebeuren. Een grote meerderheid van de gemeenteraad keurde dit standpunt goed en bezorgt het aan minister van Binnenlands Bestuur en Gelijke Kansen Bart Somers (Open Vld).

Minister Bart Somers is een groot voorstander van praktijktesten. Maar hij botste recent met de N-VA-excellenties in de Vlaamse regering. Die willen voorlopig lang niet zover gaan. Hierop liet de oud-burgemeester van Mechelen weten dat hij als hun toezichthouder de gemeenten dan wel zou aansporen en ondersteunen om alvast op lokaal niveau met praktijktests te beginnen. Tot op heden werden die lokale besturen nog niet gebrieft over hoe dit praktisch in zijn werk moet gaan.

Vlaams Belang trok de voorbije weken fel van leer tegen praktijktests via in scène gezette gesprekken. Voorzitter Tom Van Grieken weet dat N-VA gewrongen zit met de kwestie, onder meer omdat de tests in de stad Antwerpen op initiatief van coalitiepartner sp.a gewoon in het bestuursakkoord staan en weldra worden uitgevoerd.

Amendementen

In zijn eigen Schoten was Tom Van Grieken erop gebrand om de N-VA kleur laten bekennen. VB-fractieleider Piet Bouciqué legde de gemeenteraad een voorstel tot gemeenschappelijk standpunt voor om praktijktesten op de huurmarkt ondubbelzinnig te veroordelen. Burgemeester Maarten De Veuster (N-VA) had geen oren naar de aangevoerde motivatie van Vlaams Belang, maar ging een heel eind mee in de verwerping van praktijktesten. Hij liet de tekst wel aanpassen, waarna die een ruime meerderheid vond. Naast Vlaams Belang en N-VA schaarden verrassend ook CD&V en zelfs schepen Paul Valkeniers (Open Vld), de enige partijgenoot van Bart Somers in de Schotense raad, zich achter een afwijzing van praktijktests.

“Wij zullen gemeentepersoneel nooit vragen om onder valse voorwendselen contact op te nemen met onze inwoners”, preciseert De Veuster. “We investeerden sterk in de vertrouwensband tussen ons bestuur, het gemeentepersoneel en de Schotense burgers. De recente coronacrisis, waarbij we onder meer alle tachtigplussers hebben opgebeld om hen hulp aan te bieden, bewees nog maar eens het nut van die band. Dat vertrouwen mag nooit geschonden worden. Aan praktijken van een overheid die doet alsof ze liegt, doen wij niet mee.”

Elke discriminatie

‘Maarten De Veuster maakt een statement. Schoten zegt Nee tegen praktijktesten ', twitterde Van Grieken al snel en triomfantelijk na afloop van de gemeenteraad. De burgemeester nuanceert. “We hebben ons nu alleen uitgesproken over de inzet van eigen personeel. Als voor die praktijktests van hogerhand ooit een externe firma wordt aangesteld, ligt het mogelijk anders. Dan moeten we dan bekijken. En Tom Van Grieken moet niet te snel victorie kraaien. Ik heb ook Vlaams Belang toch maar mooi laten onderschrijven dat we in Schoten met z'n allen tegen élke vorm van discriminatie zijn. Dat stond zeker niet in het oorspronkelijk voorstel.”

Groen en sp.a staan te kijken van het standpunt van vooral N-VA en CD&V. Kurt Vermeiren (Sp.a) spreekt zelfs van het doorbreken van het cordon sanitaire. “Dit is geen doorbraak van het cordon sanitaire, maar het zegevieren van het gezond verstand”, aldus Van Grieken, die hoopt binnen goed vier jaar samen met N-VA eindelijk te kunnen meebesturen in Schoten.

Bron: GVA, Jan Auman