Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Schoten verengelst steeds verder en het gemeentebestuur doet er niets aan

Schoten verengelst steeds verder en het gemeentebestuur doet er niets aan
Lokaal @ Vlaams Belang

Wie af en toe door onze bekendste winkelstraat flaneert kan er niet omheen: de verengelsing neemt overhand toe. 

Dat het NV-A-gemeentebestuur geen zier geeft om de toenemende taalverloedering in ons straatbeeld is geen nieuws meer. Vlaams Belang Schoten diende in het verleden twee keer klacht in bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht wegens overtreding van de taalwet door het gemeentebestuur: telkens kregen wij gelijk.

In het verkiezingsprogramma van N-VA voor 2018 staat geen letter over hoe het gemeentebestuur iets wil doen aan de verengelsing.

Ons verkiezingsprogramma daarentegen stelt: “Het Vlaams Belang wil anderstalige publiciteit op het Schotens grondgebied ontmoedigen. Bedrijven, startende middenstanders en initiatiefnemers van cultuurevenementen die kiezen voor een Nederlandstalige naam en uithangbord moeten aangemoedigd worden om het Nederlands te gebruiken. Bedrijven, marktkramers en anderstaligen die het straatbeeld verengelsen kunnen niet op gemeentelijke premies of ondersteuning rekenen.”

Met veel poeha kondigde de schepen van cultuur op 6 en 7 juli in de pers aan dat er een werkgroep komt voor “taalinspiratie”. Waaw, wat een idee zeg. Een mooi voorbeeldje van aankondigingspolitiek. Wat zal dat opleveren ? Hoe en met welke middelen zal dit clubje de toenemende verengelsing tegengaan ? Het is wachten op daden na de woorden.

Vlaams Belang Schoten