Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Uit de gemeenteraad van 23 juni

Uit de gemeenteraad van 23 juni
Lokaal @ Vlaams Belang

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Bredabaan 1161 Dovy Keukens

Onze Vlaams Belang fractie wenst dit punt kort te bespreken.

In de maanden januari en februari 2020 werd ik dikwijls aangesproken, door vele inwoners van wijk “De List” waarin ikzelf woonachtig ben. De inwoners maken zich terecht zorgen, voor de nogal duistere manier van een bouwtoelating.

In de periode 1988-1989 kochten de toekomstige bewoners in de verkaveling “Wijk De List” hun residentiële villa bouwgronden. Sommige eigenaars van de straten Jan Van Puyenbroecklaan en Lode Vleeshouwerslaan kochten hun bouwgronden, waarvan hun tuinen met de westkant grensden aan de bedrijven Bredabaan bedrijvenzone 3 Schoten. Deze eigenaars hadden groen en zon in hun tuin.

Specifiek in dit geval voor Dovy Keukens Bredabaan 1161 heeft de gemeente op 30 december 2019 toch een bouwvergunning goedgekeurd, nadat deze eerst werd afgewezen? Deze bouwtoelating heeft enorme gevolgen voor de leefbaarheid van de eigenaars in de Jan Van Puyenbroecklaan 37 en 39.

In de oorspronkelijke toestand 1988 tot begin 2020 grensden de tuinen van deze bewoners aan de grote groene uitgebreide tuin met zwembad van de gronden van Dovy Keukens. Luchtfoto’s van deze toestand in 2019 zijn bekend in google maps. Actueel blijft er niets meer over van deze groenzone. De bewoners van de Jan Van Puyenbroecklaan 37/39 zullen eind 2020 uitzien, op een blinde hoge muur van 8 meter hoog (3 verdiepingen Dovy Keukens) in hun tuin.

Groen weg, bomen weg, vogeltjes weg, zon weg ! De leefbaarheid in deze tuinen is volledig weg, om nog maar te zwijgen van het commercieel verlies van hun eigendom.

  Geachte bestuursleden allicht zou u het ook niet leuk vinden, dat door een bouwvergunning aan uw achterbuur uw eigendom met een pennentrek 100.000 € minder waard zou worden. Trouwens tijdens de actuele werken aan de uitbreiding van Dovy Keukens, werd er tijdens het heien van funderingspalen schade (barsten) vastgesteld aan een van de woningen !

  Onze fractie Vlaams Belang, betreurt ten zeerste de houding van het bestuur die de inwoners van “wijk De List” niet hebben betrokken met inspraak voor dit toch duister project. AUB laat dit voorval geen precedent worden, voor de rest van de uitbreiding van bedrijvenzone 3 Bredabaan Schoten.

  Daarom onze volgende korte vragen :

  1. waarom werd er geen bewonersvergadering voor wijk “de List” georganiseerd ?  De wijkvereniging kreeg geen info !
  2. waarom werden de bewoners niet betrokken in een openbaar onderzoek ?
  3. waarom werden de inwoners specifiek de naaste buren in de Jan Van Puyenbroecklaan 37 / 39 niet betrokken in het bouwdossier van Dovy Keukens ?
  4. waarom bleven de bewoners in het ongewisse ? Per toeval werd dit dossier ontdekt!
  5. wat zal het bestuur ondernemen, opdat dit voorval geen precedent zou worden, voor de rest van de Bredabaan die grenst aan de tuinen van de inwoners van de Jan Van Puyenbroecklaan en Lode Vleeshouwerslaan er zijn nog mogelijk 28 eigenaars betrokken.

  Hondenloopzone Emiel Blangenoisstraat *Atheneum

  Onze Vlaams Belang fractie wenst dit punt nogmaals kort te bespreken.

  Na 33 weken of bijna 8 maanden, is er nog steeds geen enkele verbetering voor de slapeloze nachten van de inwoners merkbaar. In de laatste toelichting van het bestuur, in de gemeenteraad van 20 februari 2020, werd verwezen naar gesprekken met de directie van het Atheneum. De hiërarchie moest gerespecteerd worden en de ruggenspraak is lopende. De directie van het Atheneum en de andere betrokkenen kunnen ’s avonds rustig hun schaapjes tellen en in slaap vallen.

  Maar de inwoners van de Emiel Blangenoisstraat horen enkel vervelende blaffende honden. Deze mensen verdienen “ook respect” en zijn deze situatie kotsbeu ! Wij Vlaams Belang zijn naar deze mensen gaan luisteren, jullie, het bestuur , blijkbaar nog niet ? Omdat luisteren naar de noden, een aanzet is tot een oplossing.

  Tot heden werden er door de inwoners verschillende mails en brieven aan het bestuur verzonden. Helaas deze bleven onbeschaamd onbeantwoord. De uitzonderlijke toestand van Covid-19 mag een excuus zijn, maar vooruitgang is nu wel aan de orde. Het bestuur mag haar fout toegeven, dat deze inplanting niet juist was. Maar AUB maak nu weer niet dezelfde fout, met wat lapmiddelen.

  Wij herhalen nogmaals de wens van de inwoners “de hondenloopzone moet daar weg” De ideale oplossing is een verhuis naar het Gasketelplein. Dit werd reeds door onze fractie Vlaams Belang voorgesteld op 07 november 2019. Wij verzoeken u te stoppen met palaberen en aanvang te willen maken met de verhuis.

  Onze fractie Vlaams Belang heeft dienaangaande nog enkele korte vragen:

  1. wat hebben jullie tot heden reeds ondernomen?
  2. welke intenties hebben jullie op korte termijn?
  3. wanneer zullen jullie de bewoners informeren over de evolutie?
  4. welke datum is voorzien voor de definitieve verhuis?