Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Uit de gemeenteraad van 28 mei

Uit de gemeenteraad van 28 mei
Lokaal @ Vlaams Belang

Reglement waardebonnen Covid-19

Corona / Covid-19 heeft ons allen zeer sterk aangegrepen. Vlaams Belang wenst bij deze haar solidariteit te betuigen, voor de mensen in Schoten, die ECHT hulp nodig hebben.

In uw agendapunt 15 stelt u een reglement op, met een voorlopig bedrag op van 350.000 €. En dit door een verdeling van waardebonnen van 10 € per persoon. Wij als Vlaams Belang vinden dit een mooi gebaar van het bestuur.

Maar beste burgemeester en collega’s de verdeling van de pot van 350.000 € lijkt ons inzien niet solidair. De begoede inwoners van Schoten met een groot vermogen kunnen die bon van 10 € best missen.

Ons voorstel is dat u via het gemeenteregister en beter voorstel zou uitwerken, zodat het bedrag van 350.000 € verdeeld zal worden aan de meest kwetsbare Schotenaren en aan de inwoners die het 'echt nodig' hebben. Mensen zonder eigendom met een klein pensioen mogelijk invalide of ziekte zullen u 'dankbaar' zijn.

In Vlaanderen en ook in Schoten leven circa 10 procent van de mensen in armoede. In Schoten zijn dat 3.400 inwoners, AUB geef deze mensen de waardebonnen.

Burgemeester collega’s,

Bij deze verzoeken wij u dan ook een beter voorstel uit te werken. Daarom vragen wij een verdaging en dienaangaande een stemming i.v.m. dit agendapunt.

Peter Vanaken, 

Raadslid Vlaams Belang