Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Uit de gemeenteraad van 29 oktober

Uit de gemeenteraad van 29 oktober
Lokaal @ Vlaams Belang

Project aanleg geboortepark Schoten.

Onze Vlaams Belang fractie wenst Maarten nogmaals te bedanken, voor het vriendelijk onthaal van onze delegatie op 18 mei 2018 in zijn kantoor. Daar bespraken wij toen kort ons idee om een geboortebos te ontwikkelen, met voor ieder geboren kindje een boom in Schoten.

Onze Vlaams Belang fractie heeft dit project nu in detail verder uitgewerkt.

Wij hopen samen met u en vele Schotenaren voor de aanleg van een “geboortepark” in het gemeentepark. Het idee bestaat erin dat elk jaar een gekleurde zuil zal worden gemaakt, met daarop alle geboortedata met daarachter de voornaam van het kindje. Jaarlijks kan dan in aanwezigheid van de kinderen, ouders en grootouders de gekleurde zuil onthuld worden.

Een detail van deze zuil vind u hieronder.

Onze Vlaams Belang fractie en vele Schotenaren hopen met dit voorstel het gemeentepark door alle seizoenen nog meer kleur te geven. Tevens kunnen alle kinderen die geboren worden in Schoten hun wortels nog steviger laten groeien in Schoten.

Wij rekenen op goedkeuring van dit project, waarvoor alvast DANK.

Project Laa(d)t de zon schijnen in Schoten

In de info gemeente Schoten oktober 2020 stond te lezen “Schoten is actueel gebuisd, op gebied van zonne-energie".

Wij als Vlaams Belang fractie wensen heel graag het gemeentebestuur aan te moedigen en geven een flinke zonne-energie duw in haar rug. Daarom lanceren wij het project van de “Slimme Zonnebloem” 

Duurzame uitstraling, de zonnepanelen vouwen ’s ochtends open gedurende de dag draaien ze mee met de zon en ’s avonds gaat de bloem weer dicht. Zo wordt optimaal gebruik gemaakt van de zonnewarmte en lichtinval. “Heel Slim” dus !

Het idee van onze Vlaams Belang fractie is deze zonnebloemen te plaatsen waar zeer efficiënt de opgewekte elektriciteit via omvormers aan een gebouw of net kan worden afgegeven. Wij voorzien enkele mogelijke plaatsen in Schoten : bibliotheek *Sint-Cordula* kerkhof *gemeente park* politie kantoor *sporthal De Zeurt *Cogelshof*  Vordenstein *park Gelmelenhof* containerpark etc.

Afhankelijk van de locatie kunnen er meerdere zonnebloemen geplaats worden.

De opbrengst per zonnebloem is circa 5000 kWh/jaar vergelijkbaar met een dak van 30m². De investering is via premies gedeeltelijk terug te verdienen. Een pay out van 6 jaar is realistisch.

Met deze vragen wij jullie dan ook de volledige medewerking om dit project voor Schoten samen te realiseren. Zo kunnen wij allicht Schoten zonnig promoten van Middelkerke tot Maasmechelen en blijven wij niet een slechte zonne-leerling.

Peter Vanaken, raadslid

Ondersteuning Schotense Kroegen, Tavernes, Herbergen, Cafés, Eethuizen en Restaurants, hierna gezamenlijk ‘Horecazaken’ genoemd


We zijn aanbeland in een nieuwe fase van de coronacrisis: de horecazaken zijn noodgedwongen gesloten. We zijn er van overtuigd dat de lokale horecazaken een essentieel onderdeel zijn van onze lokale economie en dat het stopzetten van een aantal cafés/restaurants een negatieve impact zou hebben op het economische en sociale weefsel van onze gemeente.

Talrijke gemeenten zoals “niet toevallig” De Pinte ondersteunen hun horecazaken met een coronapremie; de gemeente Dendermonde heeft op haar webstek een pagina gemaakt waarop alle horecazaken opgelijst staan die levering aan huis of afhaal organiseren. 

Onze fractie wenst te vernemen welke steunmaatregelen de gemeente Schoten in petto heeft om de lokale horecazaken niet kopje onder te laten gaan.

Geveltuinen

Het ontharden van onze woonstraten gaat samen met het vergroenen van gevels en voortuinen. Helaas zien talrijke bewoners op tegen de administratieve rompslomp om een geveltuintje aan te leggen. In het verleden en nog steeds werd en wordt het vergroenen aangemoedigd met premies, behaagacties en geveltuinpaketten. 

Onze fractie pleit ervoor om naar analogie met stad Antwerpen het reglement te versoepelen en de aanvraagplicht voor een geveltuin te laten vallen. Onze fractie pleit voor een actievere rol van het gemeentebestuur om meer geveltuinen in het straatbeeld te zien verschijnen.


Zwerfvuil

Onze gemeente wordt net als vele andere gemeenten geplaagd door zwerfvuil en sluikstort. Het bevindt zich in grachten, bermen, voortuinen, parken, niet-bebouwde kavels en andere groenzones. 

We pleitten eerder al voor een aanpak van sluikstort door het inzetten van camerabewaking. Daar werd gevolg aan gegeven, het is nog wachten op de resultaten. Inzake sluikstort is nog veel mogelijk. 

Tal van Schotenaren zetten zich dagelijks is om afval in hun omgeving op te ruimen. Onze fractie wenst te vernemen welke initiatieven het gemeentebestuur voorziet om sluikstort en zwerfvuil versneld te laten verdwijnen. 

De gemeente Nijlen heeft als eerste gemeente in Vlaanderen een app ontwikkeld waarbij bewoners zwerfvuil dat ze verzameld hebben kunnen melden. Dit gebeurde in samenwerking met de organisatie Mooimakers, een initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort. Onze fractie vraagt om een dergelijke innovaties ook in Schoten te verwezenlijken. Niet iedereen heeft een computer met internetaansluiting, meer en meer mensen hebben wel een slimme telefoon.

Piet Bouciqué
Fractieleider