Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Verkeerstrafiek Horstebaan

Verkeerstrafiek Horstebaan
Lokaal @ Vlaams Belang

24 februari 2021 zal voor Schoten altijd een aangrijpende droevige dag blijven. Het verdriet welke Schoten deelde, was hopelijk een hartverwarmende steun voor alle familieleden en betrokkenen. Laten wij “samenwerken” zodat er geen soortgelijke verschrikkelijke berichten nog zullen volgen.

Bij deze doen wij een ernstige oproep aan de regering, niet de federale, niet de Vlaamse, maar wel die van Schoten! Het college MOET op zeer korte termijn de gevaarlijke Horstebaan aanpakken met duidelijke verbeteringen.

Ons voorstel welk te realiseren is op korte termijn en dit ten laatste 1 september 2021, de start van het nieuwe schooljaar.

Overzicht werken :

1. Verwijderen van alle verkeersborden 70km en vervangen door borden van 50km in beide richtingen vanuit de Kopstraat en vanuit de Bredabaan. In totaal gaat dit over 8 nieuwe borden van 50km, het mag geen excuus zijn dat de snelheid 70km/uur moet blijven, want over dit traject is er maar 35 seconden winst.

2. Ter hoogte van kruispunt Horstebaan – Amerlolaan plaatsen van : verkeerslicht met sensoren, hoge drempel plaatsen voorzien van zebrapad + 30km.

3.Ter hoogte van kruispunt Horstebaan – Peerdsbosbaan plaatsen van : zebrapad + 30km

4. Ter hoogte van speelplein Den Horst plaatsen van : hoge drempel plaatsen voorzien van zebrapad + 30km

5.Ter hoogte van uitgang voetpad wijk De List via oversteek naar Carrefour plaatsen van : zebrapad (hier wachten de inwoners van wijk de List al meer 30 jaar op !)

Als laatste punt wil onze Vlaams Belang fractie nogmaals verwijzen naar de gemeenteraad van 12 september 2019 “jawel 2019” agendapunt 57. Dit in verband met de verkeersveiligheid kruispunt Vordenstein – Constant Neutjensstraat – Sint Cordula. Tot heden is ook aan deze gevaarlijke oversteekplaats voor kinderen geen verbetering aangebracht.

Het bestuur ging deze situatie bekijken ? Na bijna twee jaar kijken, is er enkel een octopuspaal geplaatst ! Waar blijft hier een veilig zebrapad ? Hoe krijgen de kinderen vanuit de Constant Neutjensstraat bescherming ?

De auto’s vanuit het centrum snijden de bocht af naar de straat Constant Neutjensstraat ! Hoe kan je met de fiets vanuit Sint Cordula veilig naar de Constant Neutjensstraat ?

Wij hopen samen met vele Schotenaren, dat deze plaats geen volgende aanleiding zal worden voor een droevige dag.

Peter Vanaken

Gemeenteraadslid Vlaams Belang