menu
Word Lid
Vlaams Belang voert actie tegen gevaarlijke verkeerssituatie Korte Braamstraat/Hoogmolendijk

Vlaams Belang voert actie tegen gevaarlijke verkeerssituatie Korte Braamstraat/Hoogmolendijk

De lokale afdeling van het Vlaams Belang in Schoten voerde vandaag actie aan het kruispunt Korte Braamstraat/Hoogmolendijk. Ze willen via deze weg fietsers waarschuwen voor de levensgevaarlijke verkeersituatie.

“Het ontbreken van een afscheiding tussen het fietspad en het Albertkanaal, en het ontbreken van verlichting aan de oversteekplaats voor fietsers creëren hier een levensgevaarlijke verkeerssituatie,” stelt afdelingsvoorzitter Tommy Van Look.

Geen prioriteit voor College van Burgemeester en Schepenen

Op de commissie mobiliteit waarschuwde Tommy Van Look voor de levensgevaarlijke verkeersituatie. De bevoegde schepen minimaliseerde de problematiek, en trok ook de spreekwoordelijke paraplu open. “De verantwoordelijkheid ligt bij de Vlaamse Waterwegen, en niet bij het gemeentebestuur, wij kunnen daar geen actie in ondernemen.” klonk het resoluut.

Helaas kwam de voorspelling van het Vlaams Belang uit. Op donderdag 28 september belandden niet één, maar twee fietsers in het Albertkanaal, één van hen werd nadien naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek. Gelukkig blijft een dodelijk slachtoffer voorlopig uit.

Nu actie ondernemen

“Het is voor onze fractie onaanvaardbaar dat dit gemeentebestuur de verantwoordelijkheid van de veiligheid van de Schotenaar van zich afschuift. Dit mag niet op de lange baan geschoven worden. De winter staat voor de deur, de dagen zullen al snel donker worden en onze wegen glad. Wij dringen er nogmaals op aan om snel in te grijpen, zodat een dodelijk ongeval vermeden kan worden”, besluit nationaal voorzitter Tom Van Grieken

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF