Word Lid
menu
Word Lid

Home / Programma / Respect voor onze senioren

Respect voor onze senioren
Afdeling

Net zoals er een schepen voor jeugd is, pleiten wij voor een schepen voor senioren. Wij willen van Schoten een zorgzame en betrokken gemeente maken, waar niemand vergeten wordt. Met een seniorenplan houden wij onze senioren betrokken bij onze lokale gemeenschap en gaan we de vereenzaming tegen. Verder moet er een Schotense seniorenkrant komen. Net zoals seniorentelefoon voor alle praktische problemen en zorgen.